Destek Hattı:

0 541 507 78 00

Sıkça Sorulan Sorular

Kamulaştırma istimlak, kamu yararı gözetilerek şahısa ait taşınmazların belli bir proje amacına göre, hastane, okul, yol gibi kamunun ortak kullanımına hizmet verme amacıyla kanun hükümlerinin uygulanması işlemidir. Kamulaştırma bir yerde zorla satın alma işlemidir. Bu satın almanın kanunla düzenlenen esaslar çerçevesinde ve bedeli ödenmek sureti ile yapılabiliyor. .. Devamı..

İfraz; imar planı tamamlanmış yerlerde, plan koşullarına uymak şartıyla bir parselin birden fazla parsele dönüştürülmesi işlemidir. Tevhid ise, birden fazla bitişik parselin birleştirilmesi işlemidir   .. Devamı..

Kısaca tanımlamak gerekirse, belediyelerin yapacağı teknik hizmetlerin proje planlaması, tasarımı, uygulaması ve işletmesi, imar planı ve yukarıda belirtilen diğer projelerin gerçekleşmesi amacıyla Belediyelerce veya İller Bankasınca yaptırılan büyük ölçekli haritalar Halihazır Harita olarak adlandırılır. .. Devamı..

Parselasyon , imar parselleri oluşturmak amacıyla , arazi ve arsa üzerinde yapılan düzenleme işlemidir. Bu işlem sonucunda söz konusu arazi/arsa parseli ,  yol, meydan, yeşil alan , park, otopark vb. kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden herhangi birini veya birkaçını kapsayacak şekilde ayrılır. .. Devamı..

E-Bülten Kayıt

Firmamızdan haberder olmak için bültene kayıt olabilirsiniz.